You are currently viewing लायन्स कल्ब को दोस्रो क्याबिनेट बैठक

लायन्स कल्ब को दोस्रो क्याबिनेट बैठक

लायन्स कल्ब को दोस्रो क्याबिनेट बैठक मा बिशिस्ट अतिथि को रूपमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेको छु।साथै लायन्स कल्ब को लगानी U.S डलर$ १०००००/- र बिरगंज माहानगर को लगानी रु.४७०००००/- मा श्रीपुर बिध्यापिठ मा.बि मा निर्माण हुन लागेको Multi purpus हल निर्माण हुन लागेको मा बिरगंज माहानगर को साझेदारी को रकम को चेक यसै कार्यक्रम मा लायन्स कल्ब लाई हस्तान्तरण गरेको छु।

Leave a Reply