You are currently viewing फोहोर मैला  व्यवस्थापन !

फोहोर मैला  व्यवस्थापन !

फोहोरमैला व्यवस्थापन यहाँ अनुभूत हुने खालको काम हो । यसमा निजीक्षेत्रको सहभागिता भएको छ । वीरगञ्जमा ल्याण्डफिलसाइट पनि बनेको अवस्था छ । यस्तो संरचना अन्त बनेको छैन । तर, यसमा नागरिकको सचेत देखिएको छैन । उज्यालो वीरगञ्ज योजना नमूना योजना हो । यसबाट महानगरका ३२ वटै वडा उज्यालो बन्ने छन् । भेडाहा र सिर्सिया नदी डुवानको समस्या समाधानको लागि । भेडाहा खोलामा तटबन्धनको टेण्डर भइसकेको छ ।

Leave a Reply