शिक्षाको स्तरलाई उकास्न महानगरपालिकाले पछिलो ४ वर्षमा २० करोडभन्दा बढी रकम आफनो अन्तरिक श्रोतबाट खर्च गरेको

Leave a Reply