कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग, सपिङ मल, होटल, अस्पताल र स्कुललाई सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छुट

Leave a Reply