विपत्तिबाट अप्ठारोमा परेका सञ्चार माध्यमलाई क्षति भएको सामान खरिदका लागि निश्चित अवधिसम्मका लागि सापटी रकम उपलब्ध गराउने गरी छुट्टै ‘विपत्त राहत कोष’ स्थापना

Leave a Reply