महानगरभत्रि जडान भएका सम्पूर्ण १४ हजार लाईटको मर्मत ५ वर्षसम्म ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने

Leave a Reply