महानगरपालिकाले आफनो आन्तरिक स्रोत तथा संघ तथा प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा विद्यलाय भवन, स्वस्थ्य चौकी, वर्थिङ सेन्टर, वडा कार्यालय भवन, सामुदायिक भवनहरू निर्माण सम्पन्न गरेको

Leave a Reply