महानगर क्षेत्रभित्र २०० कि.मी. कालोपत्रे सडक, १२० कि.मी. ग्राभेल सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । भने कच्ची सडक १९५ किमी रहेको छ । सबै वडाहरू सडक सञ्जालले छोएको छ । नगरमा १० वटा पक्की र ४ वटा झोलुङ्गे पुल रहेका छन् । करीब ८० किमी सडकमा नालाको व्यवस्था गरिएको छ ।

Leave a Reply