महानगरका र महानगरको छिमेकका अन्य पालिकाका हजारौं नागरिकको मोतिबिन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ ।

Leave a Reply